english|返回星力星力游戏官方网官网首页| 欢迎进入中国东阳光药业!
晶体生产技术服务


    ●半成品定制设计及生产(定制光焦度范围等);


    ●成品设备选型及供应商指导,成品生产配件提供。

                                                 milling边缘效果图,降低眩光

 


 东阳光药  星力游戏官方网的版权所有  互联网药品信息服务资格证书(粤)—非经营性—2020—0369